Reklamacje gwarancyjne oraz pogwarancyjne (odpłatne) realizowane są przez serwis firmy Foto-Technika.

 

Warunkiem koniecznym do realizacji naprawy gwarancyjnej jest karta gwarancyjna (z czytelnie i poprawnie wypełnionymi polami oznaczonymi symbolem B), oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na sprzęcie, naruszenia plomb lub naniesienia jakichkolwiek poprawek na karcie gwarancyjnej.

 

Jak przygotować sprzęt?

 

Reklamowany produkt powinien być kompletny i znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Za dostarczenie reklamowanego produktu do siedziby firmy Foto-Technika znajdującej się w Gdańsku przy ulicy Ks. Robaka 63c odpowiada klient. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wysyłanego produktu oraz umieszczenia informacji kontaktowych takich jak adres zwrotny, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli posiada), konieczny do ewentualnej korespondencji i wysyłki naprawionego sprzętu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie transportu.

 

Formularz zgłoszeniowy: formularz.pdf

Status reklamacji

 

 

Przed wysłaniem produktu proszę spisać jego numer seryjny, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzenie statusu reklamacji. Produkty, które nie zostaną odebrane z serwisu przez klienta w terminie 6 miesięcy od dokonania naprawy, ulegają kasacji.

Przedstawiciel firmy Samyang w Polsce

 

F.H. Foto-Technika
ul. Ks. Robaka 63c
80-119 Gdańsk
Polska
Tel: +48 58 320 11 72
E-mail: serwis@foto-technika.pl

 

FAQ